Više sadržaja na sajtu

Većina od vas su verovatno čuli da je apsolutno potrebno da imate blog na Vašem sajtu! Pa da , to je istina. To ne mora da bude blog, to može biti odredišne stranice ili informacione stranice koje su produžetak vašeg sajta. Ali treba da imaju dosta kvalitetnog sadržaja.

 

Cela poenta je u tome da ljudi dođu na Vaš sajt. Međutim, mi želimo ciljane, relevantne posetioce sajta.

 

Kako to uradi, na primer, vi ste pravnik i želite da počnete sa fokusom na zakon. Jedan od načina da se pomogne ljudima da dođu na Vaš sajt je da se napravi nova stranica ili blog strana koja je u potpunosti posvećena zakonu.

 

Tada pretraživači imaju veće šanse da počnu rangiranje te stranice za različite ključne reči vezane za zakon i potencijalnim klijenatima će najverovatnije biti na dohvat ruke.

 

Čitav koncept zasnovan je na tome da bude što više kvalitetnog sadržakžja na sajtu. Više sadržaja imati na vašem sajtu, veće šanse da će te imati više ključnih reči na pretraživačima.

 

Samo je sadržaj relevantan.