Kako napraviti web sajt

KORAK # 1: Odaberite web sajt platformu Ovo je prvi korak u stvaranju web sajta .   Pre nego što počneš razmišljati o šemi boja, imenu domena i hostingu, moraš da odlučiš koju ćeš platformu koristiti u pravljenju sajta.   Šta se misli  pod „platforma“?   Pa, još 2000. godine, kada sam počeo sa izradom […]